Open Swedish Bughouse Championship

Kakor används här. Ok?