Fortfarande finns normchanser kvar

Flera spelare har möjlighet att under GM- och IM-turneringarna ta en inteckning i en av de finare titlarna. De här spelarna har fortfarande efter fem ronder av nio chansen kvar.

I spalten längst till höger står hur många poäng respektive spelare har när det är fyra ronder kvar och i de övriga hur många poäng som krävs för de olika normerna.

Kakor används här. Ok?