Organisation

Tävlingsledare: Carl Fredrik Johansson

Huvuddomare: Jón Úlfur Hafthórsson, tel 070-5618375

Kakor används här. Ok?