Organisation

Tävlingsledare: Carl Fredrik Johansson, tel 070-7334160

Huvuddomare: Thomas Franzén, tel 070-5375636

Tävlingsorganisation: Albin Sandin, Viktor Carlfors, Joakim Nilsson.

Appeal committee: Carl Fredrik Johansson, Tiger Hillarp, Peter Halvarsson

Programledare webb-TV: Fiona Steil-Antoni