Organisation

Tävlingsledare: Carl Fredrik Johansson, tel 070-7334160

Tävlingsorganisation: Albin Sandin, Joakim Nilsson.

Appeal committee: TBD

Kakor används här. Ok?